Hemen Teklif Al

Güvenlik Ağı Onarımı Nasıl Yapılır ?

11 Ekim 2020 - Pazar

7. GÜVENLİK AĞININ BAKIM VE ONARIMI

Güvenlik ağı düzenli olarak incelenmeli, bakım ve onarımına özen gösterilmelidir.

7.1 AĞIN İNCELENMESİ

Güvenlik ağı yetkin bir kişi tarafından düzenli aralıklarla görsel olarak incelenmeli ve yapılan inceleme sonuçları kayıt altına alınarak işyerinde muhafaza edilmelidir. Aşağıdaki tabloda ağların görsel incelemesinin hangi durumlarda ve kim tarafından yapılabileceğine dair hususlar verilmiştir.
 
Ağın görsel olarak inceleneceği durumlar  Görsel incelemenin kim tarafından yapılabileceği
Ağ kurulduğu zaman Kurulumu yapan çalışan 
Her gün kullanımdan önce Kullanan çalışan 
Haftalık olarak Şantiye şefi 
Olumsuz hava koşullarından sonra Şantiye şefi 


Görsel incelemeler aşağıdaki hususların kontrol edilmesini içermelidir:
 • Yanlış kurulum,
 • Ağ gözünün aşınması,
 • Ağ gözündeki kesik ve kertikler,
 • Ağ gözünde ısı ya da sürtünme kaynaklı oluşabilecek hasarlar,
 • Dikiş hasarları,
 • Hasar görmüş ya da deforme olmuş bağlantı parçaları,
 • Ağdaki moloz ve inşaat artıkları,
 • Düğümlü ağ gözü ise düğümdeki kusurlar,
 • UV bozulma
Ağın görsel muayeneyi geçemediği durumlarda kullanılması uygun değildir. Ağ onarılmalı veya kalıcı olarak kullanımdan kaldırılmalıdır. Devam eden asgari ağ inceleme gereksinimleri TS EN 1263-1, Ek B’de tanımlanmıştır.

7.2 GENEL DENEYLER

Genel deneyler aşağıdaki hususları içermektedir:
 • Görsel incelemeler,
 • Ağ uzunluklarının ölçülmesi,
 • Ağ ağırlığının ölçülmesi.
Deney metotları ve gereksinimler TS EN 1263-1 Standardı Madde 7’de tanımlanmıştır.

7.3 UV BOZULMA DENEYLERİ

Güvenlik ağları, UV bozulmanın miktarının belirlenmesi ve üreticinin asgari enerji absorplama kapasitesinin gelecek 12 ay boyunca sürdürüleceğinden emin olunması için her 12 ayda bir deneye tabi tutulmalıdır. (Bkz. 2.11 Sökülebilir Deney Ağ Gözü)

Güvenlik ağına iliştirilmiş olan deney ağ gözlerinin yıllık deney için her seferinde bir tanesi sökülür. Deney ağ gözleri deney için gerekli olana kadar ağa iliştirilmiş olarak kalmalıdır.
12 aydan fazla kullanımda olan güvenlik ağları, ağın en son yapılan deneyde üreticinin
asgari enerji absorplama kapasitesini karşıladığını gösteren ağa iliştirilmiş mevcut deney etiketini içermelidir. UV bozulma ile ilgili deney yöntemleri TS EN 1263-1 Standardı Madde 7.7’de tanımlanmıştır.

7.4 AĞ ÜZERİNE DÜŞEN CİSİMLER

Güvenlik ağları düşen çalışanları yakalamalarının yanında düşen cisimleri de yakalayabilir. Düşen artık malzeme ve cisimler ağa zarar verebilir ve eğer ağ üzerinde bırakılırsa aşağıdaki sebeplerden dolayı tehlike yaratabilir.
 • Düşen çalışan yaralanabilir, 
 • Ağın aşırı yüklenmesine ve fazla esnemesine sebep olabilir,
 • Düşme yüksekliğini arttırır

gg9635.jpg (97 KB)

Şekil 26: Ağ üzerine düşen cisimler

Ağın üzerine cisim (inşaat artıkları vb.) düştüğünde çalışma durdurulmalı, cisim ağ üzerinden alınmalı ve tekrar çalışmaya başlanılmadan önce ağ yetkili bir kişi tarafından incelenmelidir.

7.5 AĞ BAKIMI

Kullanımı ve depolanması boyunca ağlara zarar verilmemelidir. Zarar aşağıdaki sebeplerden kaynaklanabilir.
 • Uzun süre UV maruziyeti,
 • Keskin nesneler,
 • Aşınma, yıpranma,
 • Kıvılcımlar ya da kaynak, taşlama veya yanmadan dolayı oluşan ısı maruziyeti,
 • Kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava koşulları,
 • Büyük yük ya da etkiler.


Kurulum veya söküm sırasında ağlar ile çalışılırken; ağlar yerde sürüklenmemeli ve ağların keskin kenarlara temas etmesinden kaçınılmalıdır.

7.6 ONARIM

Güvenlik ağlarının onarımında ve devamlı kullanım için uygunluğunun değerlendirilmesinde üreticiye başvurulmalı ve onarım yetkili kişiler tarafından tercihen inşaat sahasından uzakta kontrollü bir çevrede, üretici talimatları dikkate alınarak yapılmalıdır. Onarım ağ gözü ipine benzer nitelikte ve üretici tarafından tavsiye edilen ağ ile uyumlu yeni malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. Hasar görmüş kenar iplerinin onarımı en az 30 kN çekme dayanımı olan ipler kullanılarak yapılmalıdır. Bağlama iplerinin onarımı yapılmamalı, bunlar kullanımdan kaldırılmalıdır. Ağ üzerinde onarım yapıldıktan sonra ağ üzerine onaran kişiyi ve onarımın tarihini gösteren bir etiket yerleştirilmelidir.

gg963.jpg (36 KB)
Şekil 27: Ağın onarımı

7.7 AĞLARIN DEPOLANMASI

Güvenlik ağları kapalı ve kuru ortamlarda UV bozulmalara kaşı korunmuş olacak şekilde depolanmalıdır. Ayrıca ağlar; ısı kaynakları ve ağ üzerinde hasara sebep olabilecek asit, boya, çözücü ve yağ gibi malzemelerden uzak tutulmalıdır. Eğer güvenlik ağı 12 aydan daha uzun bir süre depolanmışsa, ağ kullanılmadan önce incelenmeli ve UV bozulmaya karşı deneye tabi tutulmalıdır.

8. KONTROL LİSTESİ

Rehberde yer alan bazı önemli konulara dikkat çekmek için aşağıdaki kısa kontrol listesi hazırlanmıştır.

 
GÜVENLİK AĞI KONTROL LİSTESİ  E/H 
Güvenlik ağının etiketleri var mıdır? Ve etiketler uygun mudur?  
Mevcut etiketler geçerliliğini korumakta mıdır? (12 aylık süreden daha az)  
Ankraj noktaları tam temas halinde ve uygun şekilde midir?  
Ankraj noktaları arası mesafeler uygun mudur?  
Ağ kurulum yöntemi belirlenmiş ve uygun ekipman seçimi yapılmış mıdır?  
Ağ ve destek çatısı uygun şekilde yerleştirilmiş midir?  
Çalışmaya başlamadan önce, ağ kurulumu tamamen bitirilmiş midir?  
Kurulum tamamlandıktan sonra güvenlik ağı kontrol edilmiş midir?  
Güvenlik ağı çalışana mümkün olduğunca yakın kurulmuş mudur?  
Güvenlik ağı altında yeteri kadar açıklık mesafesi bırakılmış mıdır?  
Güvenlik ağı, çevresinde ağa zarar verebilecek çalışmalara karşı güvenli midir?  
Ağ çalışma boyunca düzenli olarak incelenmekte ve çalışma sonrası uygun şartlarda depolanmakta mıdır?  


 

Paylaş:

TEKLİF ALMA FORMU


liman file

Yeni Ürünlerden Haberdar Olmak İçin Kaydolun !